Zdjęcia stanowią własność firmy Kołodziej Consulting Butik FanFashion. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

Regulamin

Składanie zamówień:
1.Zamówienia są przyjmowane poprzez wiadomość prywatną na naszym facebooku: FanFashion Stylowa Odzież lub poprzez sklep internetowy

2.Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym. Podanie fałszywych danych jest podstawą wniesienia sprawy do sądu.

3 .Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową a ceny paczek podane są w punkcie 4 regulaminu.

4.Koszt wysyłki:

Poczta Polska(po wpłacie na konto) paczki za granicę zależna jest od wagi. Przez zakupem skontaktuj się z nami, a podamy Ci wszystkie potrzebne informacje.

Przesyłka kurierska (po wpłacie na konto) - 14zł

5. Zakupy powyżej 300zł - wysyłka GRATIS

6.Koszty przesyłki są pokrywane przez kupującego. W określonych przypadkach pokrywa je firma FanFashion.

7.Realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 1-4 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.


8. ZWROTY, WYMIANY I REKLAMACJE

Akceptujemy zwroty i wymiany zamówionych w naszym sklepie ubrań.

1) Wydrukuj poniższy protokół 

PROTOKÓŁ REKLAMACJI/ZWROTU* TOWARU 

DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko nabywcy:_____________________________________________________
Adres zamieszkania:__________________________________________________________
Nr telefonu:________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________

TOWAR:
Data zakupu towaru:_________________________________________________________
Data odebra
nia przesyłki:______________________________________________________
Nazwa towaru:______________________________________________________________ 
Cena:_____________________
Powód reklamacji/zwrotu*:_____________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Proszę o zwrot kosztów zakupu towaru na poniższe konto:
Imię i nazwisko właściciela konta
:_______________________________________________
Adres zamieszkania:__________________________________________________________
Nr konta:___________________________________________________________________

Data:_____________________
Podpis Nabywcy:___________________________________

* niepotrzebne skreślić 


2) Zaadresuj paczkę na nasz adres:

Marzena Kołodziej
ul. Jaskółcza 47
44-370 Pszów

3) Prosimy o wysyłanie do nas zwrotów lub wymian paczkami poleconymi (nie odbieramy paczek wysłanych do nas za pobraniem)

4) Uwagi:

a) Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni na adres podany w regulaminie punkt 8.2

b) Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Nie przyjmujemy zwrotów ubrań wysłanych do nas za pobraniem!

c) Towar odesłany na wymianę powinien być w stanie niezmienionym (poza zmianami) ,które były konieczne w granicach zwykłego zarządu rzeczą.

d) konieczne jest dołączenie paragonu i protokołu zwrotu/ wymiany

e) zwrot pieniędzy zostaje pomniejszony o poniesione przez nas koszta, czyli wysyłkę (zwracamy koszta tylko za towar, bez przesyłki)

PRZYKŁAD:

Jeśli zapłaciłaś/eś za całe zamówienie np. 34zł (20zł towar + 14zł wysyłka) to w razie reklamacji lub zwrotu zwracamy na konto 20zł. REKLAMACJE : 

9. W przypadku zakupionego uszkodzonego towaru klient ma prawo odstąpienia od umowy a firma FanFashion pokryje wszelkie koszty z tym związane lub osoba kupująca może zażądać obniżenie cen towaru lub wymianę na ten sam pełnowartościowy towar. Skontaktuj się z nami w celu zgłoszenia reklamacji.

Butik FanFashion zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

11.Korzystanie ze strony internetowej FanFashion jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych)

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego przepisy ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa Polskiego

**Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Butik FanFashion, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

**Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Butik FanFashion a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Butik FanFashion.

Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z przyczyn tj. zmiana przepisów prawa

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
I Mediacja prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały – procedura ta pozwala na sprawne rozwiązywanie sporu pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Mediacja może odbywać się w formie bezpośredniej wizyty Inspektora w siedzibie przedsiębiorcy, spotkaniu obu stron sporu w siedzibie WIIH lub korespondencyjnie.
II Stałe polubowne sądy konsumenckie – sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedązy produktów i świadczenia usług. Maja one dobrowolny charakter. Inicjować postępowanie może zarówno przedsiębiorca jak i konsument. Postępowanie to charakteryzuje się mniejszym formalizmem niż postępowanie przez sąd powszechny i jest bezpłatne, jedyne koszty mogą wiązać się z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych niezależnym rzeczoznawcom.